วิสัยทัศน์ (Vision)


พันธกิจ (Mission)

  1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา มีความสะดวกและพอเพียงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
  3. เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
  4. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีสุขภาพร่างที่แข็งแรง
  5. ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมีการอนุรักษ์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
  6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  7. ดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยต่างๆ ขึ้น
  8. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1360466
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2021
4131
26853
1296282
41545
81216
1360466

Your IP: 172.70.142.182
2024-07-13 12:38

หนังสือราชการ สถ.